על אודות הפרויקט

"נקודות מבט" מבוסס על סרטונים תיעודיים שצולמו במסגרת פרויקט "חמושים במצלמות" של בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים. בשנת 2007 החל בצלם לחלק מצלמות וידאו לפלסטינים הגרים בגדה המערבית וברצועת עזה ולהעניק להם הכשרה בסיסית בצילום ועריכה. זאת במטרה לסייע לפלסטינים לתעד הפרות של זכויותיהם בווידיאו, לצד הבאת הזעם, הכאב והשמחה המלווים את חייהם בפני הציבור בישראל ובחו"ל.

"נקודות מבט" נועד להגביר את החשיפה לחומרים הייחודים שתועדו במצלמות בצלם באמצעות מערך אינטראקטיבי מקוון. מיקום הקטעים על מפה מציב כל סרטון בהקשר ואף יוצר קשרים נרטיביים חדשים בין הסיפורים השונים. ניתן לצפות בסרטונים באופן אקראי או לעקוב אחר מסלולים המסומנים באמצעות אירועים ותגיות. גולשים שיעקבו אחר המסלולים יוכלו ללמוד יותר על אירועים או אזורים מסוימים ואף ליצור חיבורים בעצמם. גמישות זו מאפשרת יצירה של נרטיבים שונים שמאתגרים את הסיפור הליניארי שסרטי תעודה מכוונים אליהם לעתים. עצמאות הגולש בניהול הממשק מעודדת מבט אמפתי על הסרטונים האוטו-אתנוגרפיים. היעדר סדר נרטיבי קבוע מאפשר לגולשים לחוות את הסרטונים כ"תצלומי בזק" של מצב מורכב המוצג לעתים קרובות מדי בתקשורת באופן שטוח וחד-ממדי.

עיקר העבודה על הפרויקט הוקדשה לפיתוח מערכת ניהול מבוססת-מידע שתוכל להתרחב בעתיד, כדי לאפשר לצוות בצלם להעלות סרטונים נוספים בעתיד. על העיצוב אנו חבים את תודתנו בעיקר לתנועת התוכנה Open Source, והקוד הופץ תחת רישיון בי.אס.די. תודות

אבקש להודות למחלקת אמנויות המדיה במועצה הקנדית לאמנויות על תמיכתה הנדיבה בפרויקט.

יצירת "נקודות מבט" התאפשרה הודות לתמיכתם הכלכלית הנדיבה של: The Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Qu?bec, the Minist?re de l'Immigration et des Communaut?s culturelles, the CR? de Montr?al, the Conseil des arts de Montr?al, and the Fondation du Grand Montr?al under the Vivacit? Montr?al program.

תודות מיוחדות

פרויקט זה יצא לפועל בזכות עבודתם הנפלאה של צוות "חמושים במצלמות" בארגון בצלם – מרים לידור, יואב גרוס, אסנת סקובלינסקי ויובל דרייר שילה – ושל תחקירני השטח והצלמים המתנדבים הרבים.

תרומתם של האנשים הבאים, שהעניקו לי תמיכה לאורך הדרך, לא תסולא בפז: Lisa Lynch, Elena Razlogova, Doron Ben Avraham, Efrat Yardeni, Maggie Balistreri and Dolly Meieran מוקדש ל-Red Burns (1925-2013)" />
REC

נקודות מבט

"נקודות מבט" הוא פרויקט תעודה אינטראקטיבי ברשת המבוסס על סרטונים שצילמו פלסטינים בסיוע ארגון בצלם. "נקודות מבט" מאפשר הצצה אינטימית לחייהם של פלסטינים החיים תחת הכיבוש הישראלי, בתוך הקשר גיאוגרפי.

נקודות מבט

About

"נקודות מבט" הוא פרויקט תעודה אינטראקטיבי ברשת המבוסס על סרטונים שצילמו פלסטינים בסיוע ארגון בצלם. "נקודות מבט" מאפשר הצצה אינטימית לחייהם של פלסטינים החיים תחת הכיבוש הישראלי, בתוך הקשר גיאוגרפי.

על אודות הפרויקט

"נקודות מבט" מבוסס על סרטונים תיעודיים שצולמו במסגרת פרויקט "חמושים במצלמות" של בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים. בשנת 2007 החל בצלם לחלק מצלמות וידאו לפלסטינים הגרים בגדה המערבית וברצועת עזה ולהעניק להם הכשרה בסיסית בצילום ועריכה. זאת במטרה לסייע לפלסטינים לתעד הפרות של זכויותיהם בווידיאו, לצד הבאת הזעם, הכאב והשמחה המלווים את חייהם בפני הציבור בישראל ובחו"ל.

"נקודות מבט" נועד להגביר את החשיפה לחומרים הייחודים שתועדו במצלמות בצלם באמצעות מערך אינטראקטיבי מקוון. מיקום הקטעים על מפה מציב כל סרטון בהקשר ואף יוצר קשרים נרטיביים חדשים בין הסיפורים השונים. ניתן לצפות בסרטונים באופן אקראי או לעקוב אחר מסלולים המסומנים באמצעות אירועים ותגיות. גולשים שיעקבו אחר המסלולים יוכלו ללמוד יותר על אירועים או אזורים מסוימים ואף ליצור חיבורים בעצמם. גמישות זו מאפשרת יצירה של נרטיבים שונים שמאתגרים את הסיפור הליניארי שסרטי תעודה מכוונים אליהם לעתים. עצמאות הגולש בניהול הממשק מעודדת מבט אמפתי על הסרטונים האוטו-אתנוגרפיים. היעדר סדר נרטיבי קבוע מאפשר לגולשים לחוות את הסרטונים כ"תצלומי בזק" של מצב מורכב המוצג לעתים קרובות מדי בתקשורת באופן שטוח וחד-ממדי.

עיקר העבודה על הפרויקט הוקדשה לפיתוח מערכת ניהול מבוססת-מידע שתוכל להתרחב בעתיד, כדי לאפשר לצוות בצלם להעלות סרטונים נוספים בעתיד. על העיצוב אנו חבים את תודתנו בעיקר לתנועת התוכנה Open Source, והקוד הופץ תחת רישיון בי.אס.די. תודות

אבקש להודות למחלקת אמנויות המדיה במועצה הקנדית לאמנויות על תמיכתה הנדיבה בפרויקט.

יצירת "נקודות מבט" התאפשרה הודות לתמיכתם הכלכלית הנדיבה של: The Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Qu?bec, the Minist?re de l'Immigration et des Communaut?s culturelles, the CR? de Montr?al, the Conseil des arts de Montr?al, and the Fondation du Grand Montr?al under the Vivacit? Montr?al program.

תודות מיוחדות

פרויקט זה יצא לפועל בזכות עבודתם הנפלאה של צוות "חמושים במצלמות" בארגון בצלם – מרים לידור, יואב גרוס, אסנת סקובלינסקי ויובל דרייר שילה – ושל תחקירני השטח והצלמים המתנדבים הרבים.

תרומתם של האנשים הבאים, שהעניקו לי תמיכה לאורך הדרך, לא תסולא בפז: Lisa Lynch, Elena Razlogova, Doron Ben Avraham, Efrat Yardeni, Maggie Balistreri and Dolly Meieran מוקדש ל-Red Burns (1925-2013)
— ffunction